Selecteer een pagina

Wat is RGM?

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij het ritme van muziek wordt ingezet om beweging, spraak en cognitie (concentratie, geheugen, coördinatie) te stimuleren. Deelnemers doen op het ritme van muziek, zittend of staand, oefeningen aan de hand van geprojecteerde symbolen.

De basissymbolen en hun klanken hebben hun oorsprong in onze vier ledematen (handen en voeten) en het drumstel.

Wat doet RGM?

Omdat er tijdens het oefenen verschillende zintuigen (spraak, gehoor, zicht, gevoel) tegelijk worden geactiveerd, worden veel verschillende hersengebieden aan het werk gezet. Dit kan zorgen voor een betere verbinding tussen de beide hersenhelften en tussen de betrokken hersengebieden onderling, waardoor de conditie van de hersenen verbetert en er verbetering van veel hersenfuncties kan optreden.

Een belangrijk aspect van de RGM is het plezier dat deelnemers beleven aan de oefeningen. Aangetoond is inmiddels dat iemand gemakkelijker nieuwe vaardigheden aanleert als daar plezier aan beleefd wordt. Bovendien wordt aangenomen dat er, tijdens het oefenen, extra neurotransmitters zoals endorfine, serotonine en dopamine aangemaakt worden, die zorgen voor een goede stemming en voor het gemakkelijker kunnen uitvoeren van bewegingen.

Doelgroepen

Er zijn veel verschillende doelgroepen die baat kunnen hebben bij RGM:

  • Gezonde ouderen die hun hersenen goed willen trainen
  • Mensen die een ziekenhuisopname of chemotherapie achter de rug hebben
  • Mensen met depressieve klachten en/of burn out
  • Mensen met een neurologsiche aandoening

Effecten (onder meer)

  • Toename concentratie, energie, belastbaarheid, zelfvertrouwen en spierkracht
  • Verhoging denksnelheid
  • Verbetering van spraak, geheugen, leervermogen, motorische vaardigheden, stemming en balans
  • Verbetering van geheugen